Våre tre toppkandidater

Førstekandidat Anne-Birgith Mørkved-Rommerud. Foto: Christian Fredrik Wesenberg #‎cfwesenberg‬

Anne-Birgith er 31 år gammel og er født og oppvokst i Flakstad. Hun bor på Ramberg med mann og tre barn, og er utdannet sosialantropolog. Jobber fulltid som assistent i Nubben Barnehage og mener at barnehagen er en av landets viktigste arbeidsplasser, men har også erfaring fra møbelbransjen, museum og turisme i Lofoten. Er opptatt av kulturarvvern, og at vi må ta vare på Lofoten og de vakre omgivelsene vi har her, slik at de kan være til glede for både lokalbefolkning og tilreisende.

Niilo er 24 år gammel, jobber som elektriker og har erfaring med smarte energisparende løsninger. For tiden pusser han opp småbruket sitt på Fredvang. Han er opptatt av åpenhet og toleranse; vi har plass for alle - både folk og meninger. Folk bør bruke tiden sin mer for å bli kjent med mennesker, slik forebygger vi fordommer. Han ønsker en dugnad for å gjøre det mulig for flere å bo i Flakstad, også fra andre land.

Andrekandidat Niilo Nissinen
Tredjekandidat Marin Eggen. Foto: Jon Olav Larsen.

Martin Eggen er 37 år og opprinnelig fra Bodø. Nå stolt flakstadfjæring med helt egen kone og barn. Han har lang fartstid i norsk miljøbevegelse og med et stort politisk engasjement for landsdelen han bor i. Opptatt av å styre fiskeri og landbruk basert på lokale ressurser, og en bedre forvaltning av naturverdiene. Har utdannelse og arbeidserfaring innenfor rusomsorg, psykiatri og autisme. Tjener til sitt daglige brød ved blant annet å jobbe i barnehage og drive guidefirma.

Har du spørsmål til noen av kandidatene eller til Miljøpartiet De Grønne Flakstad? Kontakt oss på hethokla@hotmail.com eller finn oss på facebook: Miljøpartiet De Grønne Flakstad.